2014 - Sabiedriskas ēkas - RTU MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶIMIJAS FAKULTĀTE