Rīgas Tehniskā Universitātes Bibliotēka

Novietojums: Rīga
Tips: Sabiedriskas ēkas
Konkurss: 1. vieta
Gads: 2013
Apjoms: < 10 000 m²
   
   
Īss apraksts:

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka ir vecākā augstskolas bibliotēka Latvijā, kuras stratēģija un darbības mērķis galvenokārt ir saistīts ar RTU darbības mērķiem un uzdevumiem. Tā kā RTU ir vienīgā tehniskā augstskola Latvijā, tad arī bibliotēkai vienīgajai Latvijā ir tik plašs inženierzinātņu un arhitektūras literatūras krājums – 2,3 miljonu vienību.

RTU ir galvenā inženierzinātņu studiju programmu realizētāja valstī un bibliotēkas krājums, komplektēts atbilstoši šiem virzieniem. Krājuma nozaru profils aptver matemātiku, fiziku, ķīmiju un ķīmijas tehnoloģijas, datorzinātnes, enerģētiku, elektroniku, telekomunikācijas, mehāniku un mašīnbūvi, ražošanas tehnoloģijas, transportu, materiālzinātnes, būvniecības nozares, komerczinības, arhitektūru u. c.

Krājumā ir arī reti izdevumi. Visvairāk to ir Ķīmijas filiālbibliotēkā. Tur atrodami 18. un 19. gs. izdevumi (piemēram, Journal der Pharmacie für Ärzte und Apotheker, 1794; Korrespondenzblatt des Naturforscher – Vereins zu Riga, 1880-1912; Rigasche Industrie – Zeitung, 1877–1906), kā arī daudzu ievērojamo ķīmiķu (Paula Valdena, Vilhelma Ostvalda, Augusta Ķešāna u. c.) darbi.