2012 - Pilsētplānošana - Detalplānojums teritorijai pie zundas kanāla