2011 - Sabiedriskas ēkas - Toma ielas rekonstrukcija