1995 - Dzīvojamās ēkas - Dzīvojamā māja-valsts arhitektūras pieminekļa rekonstrukcija-Bulduros