Poļlauki

Novietojums: Smārde
Tips: Dzīvojamās ēkas
Statuss: Pabeigts
Gads: 2009
Apjoms: 200 m²
   
Projekta komanda: Māra Šēnberga, Oskars Žuks, Agnese Auniņa
   
Īss apraksts:
Dzīvojamā ēka tiek projektēta no diviem apjomiem – esošā ēka, kas tiek rekonstruēta, tiek apvienota ar jaunu apjomu. Esošā ēkas daļa rekonstrukcijas gaitā saglabā sev raksturīgo telpisko apjomu un tiek projektēta kā vienstāva ēka ar divslīpa jumta konstrukciju, kur tiek izbūvēta bēniņu telpa. 
Rekonstruējamā ēkas daļa tiek papildināta ar jaunām logu ailām. 
Ēkas jaunā daļa tiek projektēta kā divstāvu kubveida apjoms, kas esošai ēkai piekļaujas D-R stūrī. 
Ēkas jaunā apjoma fasādēs paredzēti plaši stiklojumi. 
Dzīvojamās ēkas fasādes apdarē izmantots koka dēļu apšuvums.