2006 - Sabiedriskas ēkas - Toma ielas rekonstrukcija